Historia fundacji

30.05.1996r

POWSTANIE FUNDACJI

 • Niesienie pomocy Polakom mieszkającym za wschodnimi granicami Polski/ Białorusi, Ukrainy, Rosji/

25.10.1996r

 • Fundacja uzyskała osobowość prawną jako organizacja świecka i charytatywna

1997

 • Wizyta w Mohylewie – dostarczenie darów
 • lipiec – Pomoc dla powodzian z Raciborza
 • lipiec/sierpień – Kolonie- Sól

1998

 • 25.05-03.06. wizyta w Mohylewie – wyjazd z darami
 • lipiec/sierpień – Kolonie letnie – Sól
 • grudzień – wyjazd z darami na Białoruś/Szkłów,Osipowicze,Mścisław,Bobrujsk,Borsuki/

1999

 • lipiec/sierpień – kolonie Sól

2000 do 2002

 • rozdawano chleb w ilości 600 bochenków miesięcznie

2000

 • marzec/kwiecień – wyjazd z darami na Białoruś/Połock/
 • lipiec/sierpień- kolonie Sól
 • sierpień – wizyta na Białorusi i Smoleńsku

2001

 • 17.03 – koncert charytatywny na rzecz najuboższych w kraju i za granicami Polski
 • pomoc powodzianom z Makowa Podhalańskiego , Budzowa
 • lipiec/sierpień – kolonie – Murzasichle k/Zakopanego

2002

 • 23.02 – koncert charytatywny
 • 27.04 – transport darów na Białoruś i Ukrainę
 • <sierpień – kolonie – Murzasichle k/Zakopanego

2000 do 2002

 • rozdawano chleb w ilości 600 bochenków miesięcznie
 • wigilijka w restauracji Fontana w Ustroniu – Zawodziu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 • oraz z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Ustroniu-Nierodzimiu

2003

 • 13.03 koncert charytatywny – Pomóż Rodakom w Kraju i na Wschodzie
 • 29 .03 koncert charytatywny
 • lipiec/sierpień – kolonie Sól
 • Pierwsza wigilia dla osób bezdomnych i bezrobotnych

2004

 • 13.04 koncert charytatywny
 • Wrzesień – Fundacja posiada Status Organizacji Użytku Publicznego                    Nr KRS 0000 100 192

2005

 • 01.02 – pomoc humanitarna Polakom w Tarnopolu/Ukraina/
 • 05.03 – koncert charytatywny na rzecz ubogich

2006

 • 02.05 – koncert charytatywny/ Eleni/
 • sierpień – kolonie – Murzasichle k/Zakopanego
 • wyjazd z darami na Białoruś/Mohylew,Słuck/

2007

 • koncert charytatywny – „Gang Marcela”
 • lipiec/sierpień – kolonie – Sól

2008

 • 03.05 koncert charytatywny- Zespół Śląsk
 • lipiec/sierpień – kolonie Kołobrzeg
 • grudzień – koniec remontu kuchni

2009

 • 02.05 – koncert charytatywny Mazowsza
 • lipiec/sierpień – kolonie Kołobrzeg
 • Prezes Tadeusz Browiński otrzymuje Kryształowe Serce 2009

2010

 • lipiec – pomoc powodzianom z Bierunia k/Tych
 • lipiec/sierpień – kolonie Polańczyk
 • Pomoc dla powodzian z Makowa Podhalańskiego, Budzowa oraz Zembrzyc
 • żywność, środki czystości, koce, pościel ,artykułami pierwszej potrzeby.

2011

 • 24.07 Uroczysta msz św. odprawiona przez jego ekscelencję ks.bp. Tadeusz Rakoczego
 • z okazji 15 lecia działalności Fundacji
 • lipiec/sierpień – kolonie – Murzasichle k/Zakopanego
 • sierpień – zakończenie remontu kapitalnego części budynku Fundacji

2012

 • 30.06 koncert charytatywny
 • lipiec/sierpień kolonie – Murzasichle k/Zakopanego
 • kontynuacja remontu budynku

2013

 • lipiec/sierpień kolonie- Domaniewice Jura Krakowsko-Częstochowska

2014

 • lipiec/sierpień kolonie- Domaniewice Jura Krakowsko-Częstochowska
 •