Cele fundacji

- codzienne wydawanie gorących posiłków dla ludzi ubogich,

- udzielanie pomocy poprzez zasiłki pieniężne osobom potrzebującym,

- rozdawanie odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli itp.,

- przygotowanie paczek świątecznych dla ludzi bezdomnych, ubogich oraz dzieci z rodzin zagrożonych społecznie na każde  Święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia,

- odprawianie mszy co kwartał za wszystkich żyjących oraz zmarłych ofiarodawców i sponsorów,

- uroczyste odprawianie mszy z okazji Św. Antoniego, patrona fundacji, wraz z rozdawaniem chleba,

- organizacja uroczystych śniadań Wielkanocnych oraz wigilii Bożego Narodzenia,

- coroczna organizacja koloni letnich dla  najbiedniejszych dzieci ze wszystkich szkół ustrońskich,

- dwa razy w roku wysyłanie  transportu z żywnością, odzieżą, środkami czystości, przyborami szkolnymi i wieloma innymi artykułami na Białoruś i Ukrainę,